TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekretaryalığında düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2021, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir.
devamı