TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1995

Tarih ve Saat: 01 Aralık 1995 Cuma – 16:15 – 01 Aralık 1995 Cuma – 16:15
Yer: ANKARA

KONGRE PROGRAMI

– Açılış Konuşmaları

Mehmet SOĞANCI – TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yavuz ÖNEN – TMMOB Başkanı

– Konuk Konuşmacı

Fuat ÇAY – Sanayi ve Ticaret Bakanı

I. OTURUM : Ekonomik Yapının Toplumsal ve Tarihsel Kökenleri

– Türkiyede Çağdaşlaşma Sürecinin Gelişimi

Sunucu : Prof. Dr. Şevket PAMUK – B.Ü/Ekonomi

Tartışmacılar :

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT – ODTÜ/Sosyoloji

Prof. Dr. Sina AKŞİN – A.Ü/SBF

– Türk Ekonomisinde Yönetim Yapısı

Sunucu : Prof. Dr. Halil ÇOPUR – ODTÜ/İşletme

Tartışmacılar :

Prof. Dr. Korkut BORATAV – A.Ü/SBF

İcen BÖRTÜCENE

II. OTURUM : Ekonominin Gelişme Perspektifi

– Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü

Sunucu : Doç. Dr. Ruhi GÜRDAL – İSO Danışmanı

Tartışmacılar :

Doç. Dr. Oktar TÜREL – ODTÜ/İktisat

– Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği Sürecinde Ekonominin Gelişme Perspektifleri

Sunucular : Ahmet Haşim KÖSE – MPM

Doç. Dr. Erinç YELDAN – Bilkent Üniversitesi

Tartışmacılar :

Prof. Dr. Gülten KAZGAN – İTÜ/İktisat

Doç. Dr. Lerzan ÖZKALE – İTÜ/İşletme

III. OTURUM : Ulusal Teknolojik Yenileme Sistemleri

Sunucu : Prof. Dr. Metin GER – TTGV Gen. Sek

Tartışmacılar:

Doç. Dr. Erol TA YMAZ – ODTÜ /İktisat

Ferial Arnas IŞIK – DUSA A.Ş. Gn. Md. Yrd.

IV. OTURUM : Uluslar Arası Yükümlülükler ve Ürün Sertifikasyonu ile İlgili Kalite Kontrol Sistemleri

– Uluslar Arası Anlaşmalar, Normlar ve Standartların Getirdiği Yükümlülükler

Sunucu : Makbule KÜCÜKSÖZEN – Dış Tic. Müs. Uzman

Tartışmacı :

Esen EDREMİTLİOĞLU – Dış Tic. Müs. Uzman Yrd.

– Ürün Sertifikasyonu ile İlgili Kalite Kontrol Sistemleri

Sunucu : Hüseyin UĞUR – UME Müd.

Tartışmacı :

Elk. Yük. Müh. Fatih YÜCEL

V. OTURUM : İşgücünün Niteliği ve Eğitimde Yeterlilik

– Teknolojik Gelişme Döneminde İşgücünün Niteliği

Sunucu : Doç. Dr. Tülin ÖZGEN – A.Ü/SBF

Tartışmacılar :

Doç. Dr. Hacer ANSAL – İTÜ/İşletme

Yusuf IŞIK – MMO Kongre Danışmanı/DPT

– Mesleki ve Akademik Yeterlilik

Sunucu : Prof. Dr. Metin DURGUT – EMO

Tartışmacı :

Prof. Dr. Bülent PLATİN – ODTÜ/Müh. Fak. Dek. Yrd.

Please follow and like us:

Tarih: Haziran 22, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar: