MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU YETKİLİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU YETKİLİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİLER 26.10.2018 Tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, Koordinatör Abdullah Özdemir, Uzman Mustafa Özgen ve Uzman Yardımcısı Didem Tunç, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu ziyaretleri kapsamında Kurumumuza bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Odamızdan Başkan Yunus Yener, Oda Saymanı Bedri Tekin, Personel Belgelendirme Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yazıcı, […]

devamı
Tarih: Ekim 30, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Büyüme Nicelikseldir, İstihdamsız ve Sanayiden Uzaktır

Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen yeni milli gelir hesaplarına göre 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyümüştür. Öncelikle altını çizmek isteriz ki, güvenilirlik sorunları içeren yeni milli serinin eski seri ile bağı kopartılmış, iktisadi bir karşılaştırma olanağı ortadan kalkmıştır. Ülkemizin 2017 yılını yüzde 7,4’lük bir büyümenin yanında, yüzde 12’ye yakın enflasyon ve yüzde 11’e yakın işsizlik […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Sanayide kadın: Az iş, çok sömürü

Sanayide kadın: Az iş, çok sömürü TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 37’ncisini “Sanayide kadın emeği” konusuna ayırdı. TÜİK, SGK ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, kadının işgücü piyasasındaki, özellikle imalat sanayiindeki yerine dikkat çekildi. Kadının kayıt dışı çalıştırılmasının, ücrette uğradığı cinsiyet ayrımcılığının vardığı boyutlara dikkat […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Sanayi, 2018’e çifte açık gerilimiyle girdi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 35’ncisini “2018’de sanayiyi bekleyen sorunlar” konusuna ayırdı. TÜİK, IMF, TCMB, Hazine ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, 2018’de genelde ekonomiyi, özel olarak da sanayiyi bekleyen gerilim alanları üstünde duruldu ve cari açık ile kamu açığından oluşan “çifte açığa” dikkat çekildi. […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Özelleştirmelere, Sanayisizleşmeye, Çiftçinin Yıkımına Karşı Çıkmak Yurtsever Bir Görevdir

Özelleştirmelere, Sanayisizleşmeye, Çiftçinin Yıkımına Karşı Çıkmak Yurtsever Bir Görevdir İktidarın son özelleştirme hamlesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye bağlı 14 Şeker Fabrikasının özelleştirme ihalesinin ilanı oldu. Söz konusu fabrikalar, Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum,  Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyonkarahisar, Alpullu, Elbistan, Muş ve Burdur şeker fabrikalarıdır. Şeker fabrikalarının kuruluşu, 1925 yılında […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Zorlama büyümeyle, sanayide dikişler atıyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 38’incisini “Büyümenin Arka Yüzü” konusuna ayırdı. TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, 2017 büyümesinin “zorlama” olduğu ve başta sanayi olmak üzere ekonomide “dikişleri attırdığı”na dikkat çekildi. Analizde, büyümenin arka yüzünde yatan enflasyon, işsizlik, cari açık ve […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Yatırımcı Dışarıya Kaçıyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 36’ncısını “Türkiye’nin Dış Yatırımları” konusuna ayırdı. Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası, IMF, Hazine ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, Türkiye’nin dışarıya yaptığı doğrudan yatırımlar analize tabi tutuldu. Türkiye’nin hem dış yatırım çekmede hem de dışa yatırım yapmada, birçok çevre ülkenin gerisinde […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Merkezi Yönetim Bütçesinin Yükleri Yine Halkın Sırtında

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM’de benimsendikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Ancak Sayıştay denetiminin devre dışı bırakılmış olması; ödenek harcamalarının yasal sınırların üzerinde kullanılması; Varlık Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu, Başbakanlık Tanıtma Fonu, TMSF gibi bütçe dışı fonların varlığı; bütçe dışı gelir ve harcamalar gibi faktörlerin kronikleşen varlığı; halkın ve Meclisin bütçe […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

Krizdeki imalat sanayisi yüksek döviz-yüksek faiz kıskacında

Krizdeki imalat sanayisi yüksek döviz-yüksek faiz kıskacında TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 24’üncüsünü “Politik kaos ve sanayide daralma” konusuna ayırdı. TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, imalat sanayisinin 3 çeyrektir küçülme yaşadığının “resmen” açıklanmış bulunduğu ve 2016’yı sanayinin küçülerek tamamladığının kuvvetle […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar:

AEÇ Mühendis Makina Röportaj

Makina Mühendisleri Odası, sanayi üzerine her ay düzenli analizler yayınlıyor, çeşitli panel, yayın ve forumlarla sanayiyi tartışıyor ve iki yılda bir Sanayi Kongresi ile politika önerilerinde bulunuyor. Yani Odanın sanayiye ilişkin yakın bir takibi var. Öncelikle bugün nasıl bir sanayi görüyorsunuz? Tabi söylenecek çok şey var. Çarpıklıklar ve yozlaşmalar ülkemizde neredeyse her alanda olduğu gibi […]

devamı
Tarih: Mayıs 22, 2018, kategoriler: Basın açıklamaları Yazar: