TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007

Tarih ve Saat: 14 Aralık 2007 Cuma – 9:30 – 15 Aralık 2007 Cumartesi – 15:30 Yer: ANKARA TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007 – SONUÇ BİLDİRGESİ TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası sekretaryalığında düzenlenen TMMOB Sanayi Kongrelerinin on altıncısı “Geçmişten Geleceğe Sanayileşme Planlama ve Kalkınma, Türkiye İçin Model Önerileri” temasıyla 14-15 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara‘da İMO Teoman ÖZTÜRK Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. […]

devamı
Tarih: Haziran 27, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2005

Tarih ve Saat: 16 Aralık 2005 Cuma – 9:45 – 17 Aralık 2005 Cumartesi – 15:45 Yer: ANKARA TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2005 – SONUÇ BİLDİRGESİ Sanayi Kongresi 2005‘te sunumu yapılan ve tartışılan konular, AB müzakere sürecinin başlangıcında, tarihsel önem taşıyan bir dönemde kamuoyuna duyurulmaktadır. Amaç bu gündemin ülkenin çıkarları doğrultusunda sanayileşme kavramını yeniden değerlendirerek, refah ve istihdam ile bütünleştirerek […]

devamı
Tarih: Haziran 27, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2003

Tarih ve Saat: 19 Aralık 2003 Cuma – 9:45 – 20 Aralık 2003 Cumartesi – 15:45 Yer: ANKARA TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2003 – SONUÇ BİLDİRGESİ Küreselleşme, içinde yaşadığımız döneme damgasını vuran kapitalizmin çok uluslu şirketler aracılığıyla dünya boyutunda kurduğu ekonomik egemenliğin son aşamasıdır. Gelişmiş ülkeler mal, hizmet ve sermayeyi ülkeler arasında olağanüstü bir hızla dolaştırarak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini, […]

devamı
Tarih: Haziran 27, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1999

Tarih ve Saat: 10 Aralık 1999 Cuma – 16:00 – 10 Aralık 1999 Cuma – 16:00 Yer: ANKARA Geleneksel olarak iki yılda bir TMMOB adına yapılan Sanayi Kongresi bu kez yeni bir yüzyılın eşiğinde yapılıyor. Kongre gündeminde bilim, teknoloji ve sanayileşme alanlarında 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Doğru neyi devrettiğimiz ve yeni yüzyılda ne yapmamız gerektiği konuları yer alıyor. Bilim […]

devamı
Tarih: Haziran 22, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1997

Tarih ve Saat: 19 Aralık 1997 Cuma – 16:00 – 19 Aralık 1997 Cuma – 16:00 Yer: ANKARA TMMOB 1997 SANAYİ KONGRESİ DEĞERLENDİRMESİ Global ve yerel katmanların artan ağırlığı üretimin ve hizmetin örgütlenmesini zenginleştirirken bu hareketliliğin ve yaygınlaşmanın ulusal katmana olan borcunu iyi bilen gelişmiş ülkeler bu avantajlarının alabildiğine değerlendirmekte, “uluslar arası yenilik rüzgarları”nın dayattığı modalar aracılığı ekonomik ve […]

devamı
Tarih: Haziran 22, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1995

Tarih ve Saat: 01 Aralık 1995 Cuma – 16:15 – 01 Aralık 1995 Cuma – 16:15 Yer: ANKARA KONGRE PROGRAMI – Açılış Konuşmaları Mehmet SOĞANCI – TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yavuz ÖNEN – TMMOB Başkanı – Konuk Konuşmacı Fuat ÇAY – Sanayi ve Ticaret Bakanı I. OTURUM : Ekonomik Yapının Toplumsal ve Tarihsel Kökenleri – Türkiyede Çağdaşlaşma Sürecinin […]

devamı
Tarih: Haziran 22, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1993

Tarih ve Saat: 22 Kasım 1993 Pazartesi – 9:15 – 26 Kasım 1993 Cuma – 18:15 Yer: ANKARA TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1993 – KONGRE DEĞERLENDİRMESİ 1972 yılından beri TMMOB adına Odamızca yapıla gelen Sanayi Kongreleri toplumun değişik kesimlerinin aktif katılımı ile Türkiye‘nin bilim-teknoloji-sanayi gündemindeki yerini pekiştirdi. Kongre gündeminin belirlenmesi çalışmaları 1991 yılı içerisinde başlatılarak, şubeler tarafından belgesel danışma kurullarında […]

devamı
Tarih: Haziran 22, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1989

Tarih ve Saat: 04 Kasım 1989 Cumartesi – 9:45 – 04 Kasım 1989 Cumartesi – 9:45 Yer: ANKARA TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1989 – SONUÇ BİLDİRGESİ “Bilimsel ve Teknolojik gelişmeler, Sanayideki uygulamaları ve etkileri” konulu Sanayi Kongresi 4-9 Aralık‘ta, TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından Ankara‘da düzenlendi. Kongrenin ortaya çıkan sonuçları, konunun çizdiği sınırlar içerisinde, özetlenmeye çalışılmıştır. a) Bilimsel teknolojik […]

devamı
Tarih: Haziran 22, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1987

Tarih ve Saat: 09 Kasım 1987 Pazartesi – 10:00 – 09 Kasım 1987 Pazartesi – 10:00 Yer: ANKARA TMMOB 1987 SANAYİ KONGRESİ DEĞERLENDİRMESİ Sanayileşme çabalarının ülke ve toplum yararları doğrultusunda gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması Odamızın önde gelen önemli görevlerinden biridir. Ülkemizde ekonomik kalkınmanın dolayısıyla demokratikleşmenin sanayileşme ile sağlanacağı görüşü geniş bir kesim tarafından benimsenmektedir. Odamız tarafından yürütülen konuya ilişkin […]

devamı
Tarih: Haziran 18, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar:

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1976

Tarih ve Saat: 23 Kasım 1976 Salı – 10:00 – 23 Kasım 1976 Salı – 10:00 Yer: ANKARA Makina Mühendisleri Odası 1976 SANAYİ KONGRESİ ile montajcı, tüketime yönelik ve dışa bağımlı Türkiye sanayiinin sorunlarının tarihsel bir gelişim süreci içinde tartışılmasını amaçladı. Kongre, sanayinin tüm yapısal sorunlarının tartışılacağı bir forum olarak düşünüldü. Bunun için de demokratik kuruluşlara, bilim adamlarına, sendikalara, […]

devamı
Tarih: Haziran 18, 2018, kategoriler: Etkinlikler, Kongre Yazar: